Archiwa tagu: osoba oskarżona

Postępowanie karne i obrona z urzędu

Osoba oskarżona, o ile wykaże że nie stać go na obrońcę z wyboru, może wnosić o wyznaczenie obrońcy z urzędu. Jak wykazać i jakie okoliczności?

Obrońcę z urzędu wyznacza się na wniosek oskarżonego (podejrzanego czy skazanego) do każdej czynności procesowej i na każdym etapie postepowania. Należy pouczyć na piśmie o takiej możliwości przed rozpoczęciem pierwszych czynności w sprawie, bowiem zwykle pierwsze przesłuchania i udział bądź brak prawnika może wpłynąć na przygotowanie dalszej słusznej linii obrony. Kiedy oskarżony może domagać się wyznaczenia obrońcy z urzędu? Jeśli nie ma obrońcy z wyboru oraz wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla siebie i członków rodziny. Przesłanką może być chociażby brak środków finansowych niezbędnych do skorzystania z pomocy adwokata. Sąd po zbadaniu okoliczności, na jakie powołuje się wnioskujący może przychylić się do wniosku, albo go oddalić. Decyzje podejmuje prezes sądu, przewodniczący wydziału upoważniony sędzia lub referendarz sądowy.

Obowiązkowo obrona (w tym przypadku z wnioskiem może wystąpić również prokurator), konieczna jest w sytuacji gdy oskarżony nie ukończył 18 lat, jest głuchy, niemy lub niewidomy albo zachodzi wątpliwość, czy jego zdolność rozpoznania czynu czy kierowania postępowaniem nie była w chwili popełnienia czynu wyłączona/ograniczona, zachodzą wątpliwości, czy stan zdrowia psychicznego osoby oskarżonej pozwala na udział w postępowaniu czy prowadzenie obrony samodzielnie i rozsądnie. Obrońca jest konieczny w sprawach toczących się przed sądem okręgowym a oskarżonemu zarzuca się zbrodnię.

Udział obrońcy z urzędu w rozprawie jest obowiązkowy. Każdy prawnik gliwice niezależnie czy działa z urzędu czy za odpłatnością wykonuje powierzone zadanie na wysokim poziomie, działając dla dobra klienta.

Jak długo trwa obrona z urzędu? Wyznaczony prawnik podejmuje czynności w toku całego postępowania, aż do momentu jego prawomocnego zakończenia.