Jakie akty notarialne sporządzają kancelarie notarialne?

Najczęściej do kancelarii notarialne udajemy się w celu sporządzenia aktu notarialnego. Czym dokładnie są akty notarialne? Jakie są ich główne rodzaje? Dlaczego musimy skorzystać z usług notariusza, by je przygotować?

Aby niektóre czynności nabrały mocy prawnej, powinny być odpowiednio poświadczone. W tym celu najczęściej stosuje się odpowiednie akty notarialne, które mogą przygotować dla nas między innymi kancelarie notarialne.

Usługę tego typu może zaoferować nam także biuro notarialne Maciej Krakowiński, Magdalena Krakowinska działające w Łodzi.

Co warto wiedzieć o aktach notarialnych? Zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem!

Kancelarie notarialne – czym jest akt notarialny?

Dokument taki jak akt notarialny jest dokumentem urzędowym, który stanowi potwierdzenie dokonania czynności prawnej. Przygotowanie takiego aktu może wynikać zarówno z konkretnych przepisów prawnych, jak również z woli stron.

Gdy dokonane zostaną określone czynności, ale jednocześnie nie zostanie sporządzony akt notarialny, wówczas dana czynność jest bezskuteczna lub nieważna, jak wskazuje nam kancelaria notarialna w Łodzi Maciej Krakowiński, Magdalena Krakowinska.

Kancelarie notarialne – kto może przygotować akt notarialny?

Nie każdy ma prawo do przygotowywania aktów notarialnych. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami praw do ich sporządzania uprawniony jest notariusz, a także polski konsul.

Notariusze Łódź oraz w innych miastach mogą prowadzić usługi notarialne polegające na przygotowywaniu aktów notarialnych tylko w sytuacji, gdy posiadają odpowiednie uprawnienia nadawane przez Ministra Sprawiedliwości.

Kancelarie notarialne – rodzaje aktów notarialnych

Akty notarialne spisywane są w określonych sytuacjach, dlatego też warto wiedzieć, kiedy będzie potrzebna kancelaria notarialna, aby poświadczyć określone czynności prawne.

Najczęściej przygotowywane akty notarialne:

 • umowa przeniesienia własności nieruchomości i przenosząca własność
 • umowa o przedłużenie wieczystego użytkowania
 • umowa przeniesienia prawa wieczystego użytkowania i przenosząca to prawo
 • umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • umowa o dział spadku, który obejmuje nieruchomość
 • oświadczenie darczyńcy przy umowie darowizny
 • zrzeczenie się dziedziczenia przez przyszłego spadkobiercę ustawowego i uchylenie tego zrzeczenia
 • umowy spółek, w tym umowa spółki komandytowej, statut spółki komandytowo-akcyjnej, statut spółki akcyjnej, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Dodatkowo kancelaria może przygotować akt notarialny także w innych przypadkach, na przykład jako oświadczenia woli na piśmie przez osobę niemogącą czytać czy też w przypadku, gdy umowa zastrzega zastosowanie aktu notarialnego.

Notariusz w Łodzi, a także w innych miastach może przygotować w formie aktu notarialnego testament, ale nie jest to wymagana jego forma.

Kancelarie notarialne – jak wybrać kancelarię, która przygotuje akt notarialny?

Dzisiaj znalezienie kancelarii notarialnej specjalizującej się w świadczeniu usług notarialnych, w tym także przygotowywaniu aktów notarialnych nie jest trudne. Wystarczy skorzystać z internetu, aby natychmiast znaleźć oferty w tym właśnie zakresie.

Łódź to miasto, gdzie działa wielu notariuszy, dlatego też najlepiej skorzystać z sieci, aby dowiedzieć się nie tylko, gdzie znajdują się ich biura, ale również sprawdzić opinie na ich temat.

Do wyszukania kancelarii można zastosować słowa typu:

 • kancelaria notarialna łódź
 • kancelarie notarialne łódź
 • notariusz lodz
 • notariusz łódź
 • notariusze lodz

Reasumując, gdy musimy podpisać akt notarialny, w tym celu musimy udać się do notariusza.