Badanie sprawozdań finansowych – dla kogo?

Kontrola firmowych finansów to jedno z największych wyzwań, z jakimi mierzą się przedsiębiorcy. Wymaga to nie tylko wiedzy oraz doświadczenia, ale także analitycznego i chłodnego podejścia do tabel z wynikami. Nic więc dziwnego w tym, że wiele firm decyduje się na zlecenie tego zadania zewnętrznym firmom. Sprawdźmy zatem, czy jest badanie sprawozdań finansowych. Kto powinien z niego skorzystać?

Jaki jest cel badania sprawozdań finansowych?

Cele audyty sprawozdań finansowych został precyzyjnie określony w ustawie o rachunkowości. Jej przepisy wskazują, że biegły rewident, czyli osoba odpowiedzialna za wykonanie badania musi wyrazić pisemną opinię o tym, czy podmiot przedkładający sprawozdanie wykonał je zgodnie z zasadami rachunkowości. Badane jest również to, czy firma w sposób rzetelny i zgodny z prawdą przedstawia swoją sytuację majątkową. Wszystkie te informacje finalnie trafiają do raportu, który jest ważną częścią badania sprawozdania finansowego.

Można zatem wyróżnić najważniejsze cele badania takie jak:

  • sprawdzenie czy samo sprawozdanie, a także księgi rachunkowe są odpowiednio prowadzone,
  • sprawdzenie czy wszystko odbywa się zgodnie z literą prawa,
  • czy informacje w sprawozdaniu są rzetelne oraz przejrzyste.

W wielkim skrócie badanie sprawozdań finansowych można określić jako proces, który ma za zadanie uwiarygodnić dokumenty finansowe publikowane przez firmę, czy też instytucję. Warto zatem sprawdzić, kto ma obowiązek wykonania przynajmniej raz w roku takiego audytu sprawozdań finansowych.

Badanie sprawozdań finansowych – dla kogo?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkowi przeprowadzania badania podlegają takie jednostki jak:

  • banki,
  • zakłady ubezpieczeniowe,
  • kasy oszczędnościowe,
  • jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi
  • fundusze inwestycyjne
  • spółki akcyjne,
  • firmy, które w poprzedzającym roku obrotowym zatrudniały minimum 50 osób lub suma ich aktywów wynosiła minimum 2,5 miliona euro.

Jak widać list firm, które podlegają badaniu sprawozdania finansowego jest bardzo szeroka. W ich przypadku konieczność wykonania audytu narzucają zapisy ustawy o rachunkowości. Nie jest to jednak jedyne podmioty, które mogą wykonać takie badanie. Coraz więcej decyduje się na korzystanie z takich usług dobrowolnie.

Do przeprowadzania stosowanego badania nakładania się również inne firmy, które same dla siebie chcą sprawdzić wiarygodność swoich dokumentów finansowych. Według ostatnich badań na takich ruch decyduje się coraz więcej przedsiębiorstw. Chętnie zgłaszają się one do firm doradczych oraz niezależnych audytorów, którzy wykonują takie badania sprawozdań finansowych.

To doskonały sposób nie tylko na kontrolę własnych pracowników, ale również podniesienie wiarygodności w oczach swoich partnerów biznesowych. Dobrze, na wykonane przez biura księgowe audyty, spoglądają również banki i inne instytucje finansowe. Warto więc wykonać takie badanie, nawet jeśli taki obowiązek nie wynika z przepisów prawa.